THE100 CLTH

Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działającym pod adresem https://the100clth.pl/, jest Circular Clothing sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), ul. Orłowska 42 (KRS: 0000973585).

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: the100helpme@gmail.com,

– przez oficjalne kanały social media – Facebook i Instagram THE 100.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego THE 100

2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Circular Clothing sp. z o. o. przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://the100clth.pl/

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany i dostępności.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. Ceny

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Circular Clothing sp. z o. o. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez w Circular Clothing sp. z o. o. zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4.4. Circular Clothing sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

5. Dostępność zamówionych towarów

5.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

5.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

5.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

6. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Circular Clothing sp. z o. o może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

7.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Europy. 

7.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

7.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku produktów ON DEMAND czas oczekiwania wynosi do 10 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

7.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

7.5. W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

7.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Circular Clothing sp. z o. o. firma kurierska.

8. Umowa sprzedaży

8. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu https://the100clth.pl/ nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Circular Clothing sp. z o. o. może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

9. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Circular Clothing sp. z o. o. zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 10 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia.

10. Odstąpienie od umowy

10.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

10.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Circular Clothing sp. z o. o. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: THE 100, ul. Orłowska 43, 88-100 Inowrocław.

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: the100helpme@gmail.com.

10.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Circular Clothing sp. z o. o. zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie uwzględniając kosztów przesyłki kurierskiej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Circular Clothing sp. z o. o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

10.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

10.7. Circular Clothing sp. z o. o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

10.8. Rzeczy należy odesłać na adres: THE 100, ul. Orłowska 43, 88-100 Inowrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Circular Clothing sp. z o. o. o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Reklamacje

11.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Circular Clothing sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za wady.

11.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym THE 100 może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

11.3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: THE 100, ul. Orłowska 43, 88-100 Inowrocław.

11.4. Circular Clothing sp. z o. o. umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Circular Clothing sp. z o. o.

11.5. Circular Clothing sp. z o. o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

11.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: the100helpme@gmail.com.

11.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Circular Clothing sp. z o. o., Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja. 

12. Wystawienie faktury

12.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

12.2. Circular Clothing sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

12.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez w Circular Clothing sp. z o. o. w Circular Clothing sp. z o. o. wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Circular Clothing sp. z o. o. (zwrot w salonie lub do magazynu THE 100), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

13. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, w Circular Clothing sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.